Warunki przystąpienia do sieci

Wymagania wobec Partnerów


 • Uczciwość, rzetelność, operatywność

 • Ukierunkowanie na sukces, stawianie sobie ambitnych celów

 • Lojalność w biznesie

 • Odpowiedzialność za własne działania

 • Posiadanie niezbędnych środków na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach sieci

 • Posiadanie płynności finansowej

 • Dostosowanie się do zasad i procedur obowiązujących w całej sieci

 • Minimalna powierzchnia sali sprzedażowej 40 m2

 • Lokalizacja wykluczająca konkurencyjność wobec funkcjonujących sklepów sieci Sezamek

Czas trwania umowy franczyzowej oraz powody rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Strony mają prawo do rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 • Sieć ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner nie wywiązuje się z postanowień umowy

Nazwa sklepu

 • Partner ma prawo do zachowania i używania swojej nazwy i znaku obok nazwy ogólnej sieci

 • Podpisując umowę Partner zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania znaku firmowego (logo sieci).

System zaopatrzenia

Sklepy sieci podczas obowiązywania promocji zaopatrywane są następująco:

 • poprzez stałych dostawców sieciowych (hurtownie współpracujące systematycznie z siecią ? spożywcze, chemiczne, wędliniarskie),

 • poprzez inne firmy (w zależności od asortymentu promowanego w danym miesiącu np. piwo, mrożonki, zabawki itp.)

Polityka cenowa sieci

 • Negocjacja możliwie najlepszych cen zakupowych dla sieci

 • Wspólna polityka cenowa w czasie akcji promocyjnych

 • Negocjowanie korzystnych warunków zakupowych dla sklepów na elementy wyposażenia sklepu (regały, chłodnie, lady, kasy fiskalne, wagi, terminale do kart telefonicznych itp.)

Kontakt z nami

ul. 11-go Listopada 48, 38-300 Gorlice

Tel./fax (018) 355 16 28,

e-mail: biuro.sezamek@sezamki.pl

skype: sezamek


Wszelkie prawa zastrzeżone © SEZAMEK 2008
Szukaj na stronie